Kas notiek ar manu balsi.

Šodien iegrimu exceļos un CVK likumos, lai beidzot vienreiz saprast – kā notiek balsu skaitīšana pēc vēlēšanām un kā mana balss konvertējas deputātos saeimā. Patiesībā kalkulēšana sākās pēc karstas diskusijas twitterī, kuras temats bija – vai balsojot par sīkpartijām, kuras neiekļūst saeimā, es neizniekoju vai neatdodu savu balsi kādai citai partijai.

Teikšu godīgi, pirms tam es biju pārliecināts, ka to vēlētāju balsis, kas balso par mazajām partijām proporcionāli sadalās starp uzvarētāju partijām. Tas likās loģiski, ja mūsu vēlēšanu sistēma balstītos uz % balsu sadalījumu. Realitātē viss izrādījās savādāk.

Mēģināšu īsi un vienkāršoti aprakstīt kā es sapratu mūsu Senlaga(???) sistēmu.

Vēlēšanu balsu skaitīšana norit 3 posmos.

1. posms – uzvarētāju partiju noteikšana.

Šajā posmā tiek ņemtas vērā visas balsis. Tiek saskaitīts kopējais balsojumu skaits, sadalīts pa partijām un izrēķināta balsu procentuālā proporcija. Tas viss ar vienu vienīgo mērķi – noteikt 5% barjeru un partijas, kas šo barjeru pārkāpa. Viss. Šajā posmā vēl nav iespējams pateikt, kura partija ieguva cik mandātus.

2. posms – mandātu sadale

Tad kad mēs uzzinam partijas, kas ir pārvarējušas 5% robežu sākas jauna matemātika. Visas partijas, kas palika aiz robežas dodas mājās līdz nākamajām vēlēšanām. Bet kas notiek ar balsīm, kas par tām ir atdotas? Tās dodas līdzi savām partijām. Sadales matemātikā šīs balsis vairs nepiedalās un absolūti neko neietekmē. Visas kalkulācijas notiek tikai ar uzvarētāju partiju balsīm. Kas principā nozīmē, ka ja tu esi nobalsojis par sīkpartiju, kas neiekļuva saeimā, tu neesi balsojis vispār (no šī posma matemātikas viedokļa).

Mandātu sadale notiek pēc reģioniem. Katrā no pieciem Latvijas reģioniem ir savs deputātu skaits. Šogad tie ir:

Rīga: 30
Vidzeme: 27
Latgale: 15
Zemgale: 15
Kurzeme: 13

Nu lūk, tad pēc katra apgabala rezultātiem, deputāta mandātus sadala starp uzvarētāju partijām. Sadale notiek pēc matricas principa, kas izslēdz domstarpības strīda gadījumos. Iedomājaties situāciju, ja piemēram partija X konkrētam reģionam ir pieteikusi 10 kandidātus, bet pārrēķinājās un vēlēšanās ieguvusi 13 mandātus. Pēc CVK likuma, partija var saņemt tikai tik mandātus cik ir kandidāti, tas ir 10. Un te rodas jautājums – kurām partijām sadalīs atlikušos 3 mandātus? Ja mēs skatītos vienkārši pēc procentuālā sadalījuma, tad būtu nereāls kašķis. Bet matricas 1,3,5,7… sistēma novērš visas domstarpības un precīzi nosaka secību, kurai partijai ir priekšroka. Pilno matricas matemātisko formulu var izpētīt šeit: Vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas piemērs

Tā lūk partijas sadala pīrāga kumosus.

3. posms – deputātu vārdi, uzvārdi

Un visbeidzot, kad visas partijas ir noskaidrojušas savu iegūto mandātu skaitu, sākas vislaikietilpīgākā un vienkāršākā matemātika. Plusiņu un mīnusiņu skaitīšana. Pēc defolta, partiju deputātu vietas sadalās tādā secībā, kādā partijas ir iesniegušas savu kandidātu sarakstu. Tātad, ja partija Y ir ieguvusi 12 vietas saeimā, tad, tās tiek pieškirtas pirmajiem 12 saraksta deputātiem. Tomēr vēlētājiem ir iespēja ieviest korekcijas sarakstos un ar svītrojumiem un plusiņiem samainīt saraksta prioritāšu secību.

Pēc visiem šiem 3 posmiem mēs iegūstam precīzu nākamās saeimas sastāvu.

Rezume:

1. Kā starp uzvarētāju partijām sadalās mazo balsis? Balsis nesadalās nekā. Tukšās aploksnes un balsis, kas atdotas par neiekļuvušām partijām ietekmē tikai pirmo posmu, kurā tiek noteiktas partijas, kas pārvarējušas 5% robežu.Vietas saeimā tiek aprēķinātas izejot tikai no balsojumiem par uzvarētāju partijām.

2. Kā partijas kandidātu skaits ietekmē mandātu sadalījumu? Ja partijām ir pietiekošs kandidātu skaits, lai nosegtu visus iegūtos mandātus, tad šis skaits neko neitekmē, tomēr, ja partijai pietrūkst kandidātu, tad atlikušie mandāti tiek sadalīti starp pārējām partijām pēc matricas principa.

3. Vai balsojot par mazo partiju, es neizniekoju savu balsi? No pragmātiskās un matemātiskās puses raugoties – jā. Katra “tukšā” balss (tukšā aploksne vai balsojums par neikļuvušo balsi) palielina 1 . posma 5% barejeru, kas apgrūtina

Leave a Reply